Skatteavdrag

Om du betalar skatt i Sverige, har du 50 000 kr per år att använda för skattereduktion för städning, trädgårdsarbete (så kallad RUT-avdrag) och renoverings och byggtjänster (så kallad ROT-avdrag). För ett hushåll med två vuxna blir det 100 000 kr per år. Om du använt dina maximala 50 000 kr för året välj att betala fullt pris utan skatteavdrag. På ”Mina sidor” kan du se hur mycket skatteavdrag som du har förbrukat hos oss på Maidbook.

Skatteavdraget innebär i praktiken att du kan köpa tjänster med 50 % rabatt. När du beställer tjänster från oss och väljer att göra det med skatteavdrag, ser du alla priser redan med skatteavdraget inräknat, dvs den summa som du ska betala till oss. Skatteavdragsdelen ansöker vi om hos Skatteverket i ditt namn.

Exempel på tjänster

Du ansvarar för att de tjänster du önskar ha utfört av oss kvalificerar sig för skatteavdrag. För exempel på tjänster som kvalificerar sig se skatteverkets exempel på hushållsarbeten (RUT) här och på ROT här.

Inom trädgård gäller rätt till skatteavdrag för vissa typer av arbete, se skatteverkets.se. Generellt gäller RUT-avdrag för trädgård endast för uppgifter som inte kräver speciallistkunskap, tex kratta löv, rensa ogräs, klippa gräsmatta och klippa häck. Saker som inte ingår men som vi kan utföra utan RUT-avdrag är tex beskärning av träd, enklare trädgårdsplanering och borttransport av trädgårdsavfall. Om du önskar en kombination av arbeten, med och utan skatteavdrag, så antingen väljer du den den som du bedömmer är mest betydande (tex med skatteavdrag om det mest är buskar som ska klippas) och så korrigerar vi det utifrån den verkliga fördelningen av tiden eller så ringer du oss för att få en bedömning av tidsåtgången och därmed priset. Priset per timme är detsamma, men rätten till skatteavdrag påverkar summan du måste betala direkt till oss.

Några viktiga regler

Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Att tänka på

Tjänster som utförs i december månad kommer att räknas in i nästkommande års skatteavdrag om du som kund inte har betalat för detta innan årsskiftet.

Den som ansöker om skatteavdrag, dvs den som står på kontraktet med oss, måste också vara den som betalat sin del av kostnaden till oss. Alltså ingen annan person får betala din faktura åt dig.

Notera att om du inte har en inkomst som täcker för ditt skatteavdrag så kommer du tvingas återbetala ditt skatteavdrag som restskatt vid deklarationen för året.

Mer om skatteavdragens regler kan du läsa här på Skatteverkets hemsida om husarbeten.